การทานเวย์โปรตีน (My Whey) ช่วยลดการอักเสบ และเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกาย จากผลการวิจัยในคนที่มีน้ำหนักเกินหรืออยู่ในภาวะโรคอ้วน จำนวน 80 คน ในระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ: เผยแพร่ข้อมูลในงาน "The 7th Asian Congress of Dietetics" Hong Kong