ทำไมMy whey ต้องใช้แคลเซียมจากสาหร่ายแดง

แคลเซียมถือเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นกับร่างกายของเราเพื่อบำรุงรักษากระดูกและฟันของเราให้แข็งแรง ในแต่ละวันเราควรได้รับแคลเซียม 800-1000 มิลลิกรัมต่อวัน เพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย โดยหลังจากอายุ 30 ร่างกายของเราอัตราการสะสมแคลเซียมในมวลกระดูกของเราจะลดลง น้อยกว่าการสลายกระดูก การทานอาหารเสริมที่มีแคลเซียมจึงเข้ามาช่วยรักษาสมดุลของแคลเซียมในร่างกายของเรา หลักๆมี2ชนิดคือ แคลเซียมจากสัตว์ และแคลเซียมจากพืช

1 แคลเซียมที่ได้จากสัตว์ แคลเซียมจากสัตว์นั้น ได้จากการสกัดส่วนแข็งและเปลือกหรือส่วนที่กลายเป็นหินของสัตว์ เช่น หินปะการัง กระดูกสัตว์ เปลือกหอยนางรม แน่นอนว่ามีความเป็นธรรมชาติมากกว่าอาหารเสริมแคลเซียมที่ได้จากการสังเคราะห์ อย่างไรก็ตาม การควบคุมคุณภาพของอาหารเสริมแคลเซียมชนิดนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะสัตว์แต่ละตัวเติบโตต่างที่ กินอาหารแตกต่างกัน รวมทั้งพบว่ามีการปนเปื้อนของสารตะกั่ว จึงเป็นเหตุให้อาหารเสริมแคลเซียมชนิดนี้ไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค

2 แคลเซียมที่ได้จากพืช แคลเซียมที่ได้จากพืชนั้นได้รับความนิยมมาก เพราะมีความเป็นธรรมชาติมากเนื่องจากแคลเซียมที่ได้จากการสกัดจากพืช ไม่ผ่านการสังเคราะห์ทางเคมี และร่างกายดูดซึมและนำไปใช้ได้ง่ายกว่าอาหารเสริมแคลเซียมชนิดอื่น เพราะแคลเซียมที่ได้มาจากการสกัด โครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติยังอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับอยู่ที่พืช อย่างเช่น แคลเซียมที่สกัดจากสาหร่าย

Seaweed Calcium คือ แคลเซียมที่สกัดได้จากสาหร่ายแดงมีชื่อว่า อะความิน เป็นแคลเซียมที่ได้จากน่านน้ำที่สงบในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดในจุดน้ำที่มีกระแสน้ำเย็นและน้ำอุ่นมาพบกันทำให้เกิดสาหร่ายสีแดง Sea weed Calcium เป็นแร่ธาตุที่มีคุณสมบัติพิเศษ เป็นแหล่งของแร่ธาตุหลายชนิด โดยเฉพาะสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแคลเซียม (Bio Active Calcium) แมกนีเซียม และ แร่ธาตุกว่า 72 ชนิด โดยพืชจากทะเลนั้นมีแร่ธาตมากกว่าพืชที่ปลุกบนดิน
โครงสร้างของอะความิน นั้นมีโครงสร้างที่เหมือนรังผึ้งซึ่งทำให้สามารถดูดซึมกักเก็บสารอาหารที่ดีกว่า แคลเซียมที่สกัดจากสัตว์ซึ่งมีโครงสร้างเป็นแบบผลึกเกลือซึ่งกักเก็บสารอาหารได้น้อยกว่า
My Whey ของเราเลือกใช้ Sea weed Calcium เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึกแคลเซียมไปใช้ได้อยากรวดเร็วและยังได้แร่ธาตุอีก 72 ชนิดอีกด้วย ต่างจากเวย์โปรตีนอื่นๆ เพื่อให้คุณได้รับโปรตีนเต็มๆถึง 29 กรัมละยังได้แคลเซียมจากสาหร่ายทะเลอีกด้วย