อยากมีรูปร่างดี แต่เวลาไม่มี ต้องนี่เลย My Whey


มนุษย์เงินเดือนในยุคนี้ใคร ๆ ก็อยากดูดีมีรูปร่างที่ดี ด้วยหน้าที่การงานที่ต้องพบปะผู้คนมากมาย First Impression จึงเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าดีดนิ้วปิ๊งเดียว! แล้วเปลี่ยนตัวเองให้มีรูปร่างดีได้ เรื่องนี้ก็คงจบแบบ Happy Ending ไปนานแล้ว แต่ชีวิตจริงไม่ได้ง่ายเหมือนในหนัง เพราะปัญหาที่ต้องเผชิญและก้าวข้ามไปให้ได้คือไลฟ์สไตล์เรื่องการ "ไม่มีเวลา" ของมนุษย์เงินเดือนนั่นเอง ที่เป็นกำแพงอุปสรรคขนาดใหญ่ก่อตัวจากการสะสมความเหนื่อยล้าในการทำหลายสิ่งหลายอย่างใน 1 วัน ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเอง แต่วันนี้มีอีกหนึ่งทางเลือกที่เกิดขึ้น และจะเข้ามาเป็นตัวช่วยในเรื่องนี้ของมนุษย์เงินเดือน หรือใครก็ตามที่อยากดูแลรูปร่างแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้ นั่นคือการกินเวย์โปรตีน


แต่เมื่อพูดถึงเวย์โปรตีน ภาพจำของคนส่วนใหญ่คือ อาหารที่กินเพื่อสร้างกล้ามสำหรับคนที่เล่นเวท แต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน คือ เวย์โปรตีนนั้นมีส่วนช่วยทำให้สัดส่วนรูปร่างเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ จากรายงานผลการวิจัยล่าสุดของภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ดำเนินงานร่วมกับ ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนตรา My Whey เกี่ยวกับ "ผลของการรับประทานเวย์โปรตีนต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพทางคลินิกในกลุ่มผู้มีน้ำหนักเกินและโรคอ้วน" ได้เปิดเผยว่า


"กินเวย์โปรตีนมีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นรอบวงเอว และเส้นรอบวงสะโพก"


งานวิจัยนี้ได้ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 80 คน เป็นชายและหญิง อายุ 18-55 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 23 kg/m2 ขึ้นไป หรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (มีน้ำหนักเกินและรูปร่างอ้วน) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม (กลุ่มละ 20 คน) ได้แก่


กลุ่มที่ 1 คือ ไม่กินเวย์โปรตีน และ ไม่ออกกำลังกาย


กลุ่มที่ 2 คือ ไม่กินเวย์โปรตีน และ ออกกำลังกาย


กลุ่มที่ 3 คือ กินเวย์โปรตีน และ ไม่ออกกำลังกาย


กลุ่มที่ 4 คือ กินเวย์โปรตีน และ ออกกำลังกาย


(กลุ่มที่กินเวย์โปรตีน คือ กินผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีน ตรา My Whey วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น


ปริมาณโปรตีน ครั้งละ 29 กรัม และกลุ่มที่ออกกำลังกาย คือ เดินวันละ 10 ก้าว หรือออกกำลังกายประเภทอื่น วันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน)


ข้อมูลที่น่าสนใจและอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกาย แต่อยากดูแลรูปร่าง คือ ผลการเปลี่ยนแปลงสุขภาพร่างกายของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มที่กินเวย์โปรตีนเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ออกกำลังกายผลงานวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างที่ดีขึ้น คือ มีเส้นรอบวงเอวลดลง 0.60% และเส้นรอบวงสะโพกลดลง 1.19% หลังจากที่กินเวย์โปรตีนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ซึ่งไม่ออกกำลังกายเหมือนกันแต่ไม่ได้กินเวย์โปรตีน กลับมีเส้นรอบวงเอวและเส้นรอบวงสะโพกที่เพิ่มขึ้น 0.90% และ 0.40% ตามลำดับ


แต่ถ้าจะให้ผลดียิ่งขึ้น เพื่อการมีรูปร่างที่กระชับ มีเส้นรอบวงเอวและสะโพกลดลงมากขึ้น ควรกิน My Whey ควบคู่กับการออกกำลังกาย


รู้อย่างนี้แล้วหนุ่มสาวออฟฟิศคนไหนที่อยากหุ่นดีก็สบายใจได้เลย กับทางเลือกใหม่จาก My Whey ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนไม่ค่อยมีเวลาได้เป็นอย่างดี