สร้างกล้ามเนื้อ กับ ลดไขมัน ต่างกันอย่างไร?

การมีกล้ามเนื้อที่สวยงามเป็นสิ่งที่ต้องใช้ปัจจัยหลายด้านเป็นส่วนประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดตารางออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อหรือการเลือกทานอาหารลดไขมัน เรามาทำความเข้าใจเพิ่มเติมกัน ว่าการสร้างกล้ามเนื้อกับการลดไขมันนั้น แตกต่างกันอย่างไร ทั้งที่ดูน่าจะทำไปพร้อมกันได้

การลดไขมัน จะเกิดเมื่อร่างกายได้รับพลังงานน้อยลง การลดพลังงานที่เราได้รับนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องอดอาหาร เพียงเลือกทานอาหารที่ให้พลังงานต่ำ อย่างสลัดหรือผลไม้ในมื้อเย็น เพื่อลดปริมาณพลังงานที่ร่างกายจะได้รับในแต่ละวัน เพื่อทำให้ร่างกายของเรานั้นสามารถดึงพลังงานที่ร่างกายสะสมไว้ในรูปแบบของไขมันที่อยู่ในส่วนต่างๆ ของร่างกายออกมาใช้เป็นพลังงาน โดยอาศัยฮอร์โมนที่ใช้ในการสลายเพื่อให้เป็นพลังงาน เช่น Cortisol, Glucagon เพื่อดึงพลังงานสะสมในร่างกายเพื่อนำมาใช้ต่อไปนั่นเอง เท่านี้ก็สามารถ ลดปริมาณไขมันที่สะสมไว้ในร่างกายได้แล้วครับ

การสร้างกล้ามเนื้อเกิดขึ้นได้อย่างไร สำหรับการสร้างกล้ามเนื้อนั้น เกิดจากการที่เราออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อให้เกิดความเสียหาย จากนั้นสมองจะส่งสัญญาณให้ สังเคราะห์โปรตีนมากขึ้น เพื่อซ่อมแซมกล้ามเนื้อส่วนที่เสียหายให้แข็งแรงมากขึ้น ในขณะเดียวกันร่างกายจำเป็นจะต้องได้รับสารอาหารประเภท โปรตีนให้เพียงพอ เมื่อทำงานพร้อมกับระบบฮอร์โมนที่ควบคุมการเติบโตตามธรรมชาติของร่างกายเช่น Insulin, Testosterone และเมื่อมีการพักผ่อนที่เพียงพอ ก็จะทำให้กระบวนการซ่อมแซมกล้ามเนื้อทำงานได้อย่างเต็มที่ ทำให้มีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้น

การสร้างกล้ามเนื้อและลดไขมันนั้น เป็นสิ่งที่ทำพร้อมกันไม่ได้ เพราะเมื่อต้องการสร้างกล้ามเนื้อ เราจำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายอย่างหนัก พร้อมกับการทานอาหารที่ให้สารอาหารและพลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย โดยร่างกายจะจำว่าเมื่อได้รับสารอาหารจะแปลสภาพเป็นพลังงานเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ และจะกักเก็บไว้บางส่วนเพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานทั่วไปของร่างกาย

การลดไขมันนั้นสามารถเริ่มจากการควบคุมอาหาร เพื่อทำให้ร่างกายได้รับพลังงานในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายสามารถดึงพลังงานที่กักเก็บไว้ในรูปแบบของไขมันออกมาใช้งาน การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้เราเข้าใจระบบการทำงานของร่างกายเท่านี้ก็สามารถเห็นผลตามความตั้งใจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ